Jak vrátit zboží?

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

Nevyhovující zboží - resp. odstoupit od kupní smlouvy - můžete bez udání důvodu. Tuto informaci nám sdělte jakýmkoliv prokazatelným způsobem do 14 dnů od doručení zboží.  Na doručení zboží pak máte dalších max. 14 dnů od uplynutí čtrnáctidenní lhůty na oznámení o odstoupení od smlouvy.

Postup při vrácení zboží: 

1. Napište nám, že byste chtěli zboží vrátit a to na e-mail: info@retromooda.cz 
2. Vytiskněte si  formulář ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, který byl doručen na váš email s prvním shrnutím objednávky a vyplňte jej nebo si zkopírujte níže uvedený text.
3. Zboží nám zašlete společně s vyplněným formulářem a fakturou za zboží na adresu (Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek):

    
PETRA ŽAHOUROVÁ

RETROMOODA.CZ, PRŮBĚŽNÁ 464, 39181 VESELÍ NAD LUŽNICÍ4. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.
5. Zboží, vás prosím, pokud je to možné, vracejte, i když to není vaše zákonná povinnost, i s původním obalem (tzn pokud vracíte boty, tak s krabicí od nich, pokud vracíte šaty, tak se sáčkem od nich atd), velmi nám tím usnadníte další manipulaci s ním. Upozorňujeme, že pokud se nám zboží vrátí opotřebené (např. boty ochozené nebo viditelně použité, nebo šaty, které budou chlupaté či cítit parfémem nebo na nich budou fleky od deodorantu) máme právo vracenou částku vám ponížit o náklady, které nám vzniknou s uvedením věci do prodejného původního stavu.
6. Zboží rovněž můžete doručit osobně na naši výše uvedenou adresu.
7. Peníze za vrácené zboží Vám budou vráceny na účet uvedený ve formuláři pro vrácení zboží, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.
 

 
text formuláře ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE 14 DENNÍ LHŮTĚ.

 Adresa prodávajícího – na tuto adresu prosím vraťte zpět zboží:

Petra Žahourová, Průběžná 464

39181 Veselí nad LužnicíAdresa kupujícího:

doplňte prosím Vaše jméno a adresu


Datum: prosím doplňte


Věc: Odstoupení od smlouvy

Podepsaný jméno a příjmení kupujícího odstupuji od smlouvy č.. uveďte prosím číslo objednávky uzavřené s podnikatelským subjektem  Petra Žahourová, www.retromooda.cz v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku a to sice v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Zásilka byla převzata dne uveďte datum v uveďte místo.

Důvod odstoupení od smlouvy: prosím uveďte, vypište proč vracíte (nesedí střih, materiál, velké, malé atd.)Peněžní prostředky žádám vrátit na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankovní spojení: název banky.

Za kladné vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji.S pozdravemVaše jméno a příjmení

 

telefonické spojení (pro případ potřeby komunikace s vámi)